Λογότυπο: Συλλόγου Γυναικών Ναυτικών Σύρου ΑΓΚΥΡΑ

Σχεδιασμός λογότυπου.

Ο πελάτης

Ο Σύλλογος Γυναικών Ναυτικών Σύρου “ΑΓΚΥΡΑ”  εκπροσωπεί τις συζύγους των εν ενεργεία ναυτικών που κατοικούν στη νήσο Σύρο.

Η δουλειά μας

Σχεδιασμός λογότυπου για τον Σύλλογο Γυναικών Ναυτικών Σύρου “ΑΓΚΥΡΑ”

Σχεδιάστηκε σε

  • Illustrator